Tipy a triky

jak na to

eNeschopenka                  


Zabezpečení odesílaných dokumentů

Nastavení zabezpečovacího hesla pro odesílání dokumentů nezabezpečeným prostředkem     (emailem). Primárně bude jako zabezpečovací heslo nastaveno rodné číslo pojištěnce (celé bez lomítka). Přes Zdrav-karta - Identifikace - Detaily je možné jako heslo nastavit pojištěnci místo rodného čísla vlastní PIN.

V případě odesílání dokumentu jinému lékaři můžete před samotným odesláním emailu nastavit PIN pro daného lékaře. Poté si již program bude Vámi zadaný PIN pamatovat i pro případné příští odesílání dokumentů tomuto lékaři. PIN u daného lékaře lze následně změnit v Subjekty - Spolupracující lékaři - Karta.


Neschopenka

Převzetí eNeschopenky a pokračování v papírové neschopence

Postup:

První lékař nejprve musí předat pacienta do péče jiného lékaře. Ve volbě Neschopenka se nejprve klikne na tlačítko Předat a vybere se z číselníku lékař, kterému předáváme pacienta do jeho péče. Dále se klikne na tlačítko Hlášení ošetřujícího lékaře, vygeneruje se nové hlášení, ve kterém je již vybráno Propuštění dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče a je vyplněno dnešní datum změny (údaje v hlášení lze měnit). Po vyplnění je třeba hlášení elektronicky odeslat tlačítkem Odeslat.

Dále je třeba vyžádat od pojištěnce II. díl eNeschopenky s tím, že na Část B II. dílu eNeschopenky zapíše předávající lékař potřebné údaje a vrátí jej zpět pojištěnci, a dále předat pojištěnci IV. a V. díl eNeschopenky. IV. díl je třeba předat pojištěnci i v případě, že nemoc ještě netrvá 14 dní. Pokud nebyl IV. a V. díl eNeschopenky vytištěn, je třeba je vyplněné vytisknout s tím, že IV. díl ošetřující lékař podepíše, označí razítkem a příp. připojí svou jmenovku.

Druhý lékař přijme pacienta do své péče. Ve volbě Neschopenka založí novou neschopenku tlačítkem Převzít a vybere z číselníku lékaře od kterého pacienta přebírá. Dále si od pacienta vyžádá papírové formuláře eNeschopenky od předchozího lékaře.

Přebírající lékař ukončí pracovní neschopnost na formuláři, který donesl pacient (V. díl eNeschopenky).


Laboratoř

třídění laboratorních výsledků

Pokud máte problémy s prezentací laboratorních výsledků v systému SmartMEDIX, zřejmě vaše laboratoř nepoužívá vhodný soubor MetGrp, který by toto měl zajistit. SmartMEDIX umožňuje uživateli nastavit si vlastní skupiny vyšetření a třídění laboratorních metod v rámci skupin, dle stupně důležitosti.

Ve volbě Konfigurace - Aplikace - Laboratoř - MetGrp, řazení výsledků - vyberte příslušnou laboratoř (dole) a zvolte Upravit. V následujícím okně je nahoře možné nastavit skupinu výsledků a řazení skupin a v dolním okně řazení výsledků v rámci skupiny. Zde se zadává pouze kód metody. Šipkami Nahoru a Dolů poté přemisťujete jednotlivé skupiny a metody skupin Nahoru - důležitější, Dolů - méně důležité.