Odborný lékař

vybrané funkce

Varianta vhodná pro kteréhokoliv odborného lékaře, díky variabilitě a možnostem nastavení funkcí  a vzhledu systému SmartMEDIX.

 • Kartotéka pacientů - rychlé filtrování pacienta nebo skupiny pacientů.
 • Infopanel - postranní panel s nejdůležitějšími daty pacienta, neustále k dispozici po dobu práce s pacientem. Uživatelsky konfigurovatelný - ihned vidíte alergie, stálé dg., medikaci, naposledy vykázané výkony, atd. Rychlý přístup k dané funkci a datům přímo z Infopanelu.
 • Dekurz - přehledný, rolovací dekurz s možností duplikace předchozích záznamů, zobrazuje vykázané výkony, předepsaná léčiva, žádanky a další přílohy.
  Doklady - Ambulantní péče, Vyžádaná péče, Foniatrický doklad.
 • Recepty - tiskněte recepty, duplikujte již předepsané léky, program vypočítá datum, do kdy léky pacientovi vystačí, využijte racionální preskripci VZP, k dispozici jsou příbalové letáky a informace o lécích (SPC a PIL). Program ihned indikuje interakce léků. eRecept - elektronický recept.
 • Plánovač - objednávací kalendář s přehlednou evidencí objednávek na různé typy vyšetření automaticky odlišené barvou. Možnost upozornění pacienta na příští návštěvu pomocí SMS nebo emailu. Možnost objednání pacienta pomocí internetu.
 • Anamnéza - evidujte anamnézu, přítomný stav pacienta, dispenzář, trvalé dg., operace atd.
 • Žádanky - vystavujte snadno a rychle žádanky na vyšetření z předefinovaných šablon, duplikujte již vystavené žádanky, tiskněte je do formulářů nebo kompletně na prázdné listy. Každé žádance lze přiřadit určitá tiskárna, odpadá tak zdržující manipulace s formuláři.
 • Generátor zpráv a dokumentů - jednoduše sestavte lékařskou zprávu, předoperační vyšetření a další dokumenty z zdat které program o pacintovi eviduje.
 • Dispenzář - evidujte pacienty dle diaznóz, plánujte dispenzární prohlídky a zvěte pacienty pomocí sms, nebo emailu na příslušné vyšetření. Využijte evidenci pro roční statistiku.
 • Napojení na přístroje - ekg, holtery, spirometry, analyzátory, ultrazvuky a další.
 • Specializovaná vyšetření - evidujte specializovaná vyšetření jako kolposkopie, okultní krvácení, CRP, cytologie a další.
 • Audiogram - grafické znázornění sluchového vyšetření.
 • Foniatrický doklad, foniatrická pomůcka.
 • Obrazová dokumentace - skenujte lékařské zprávy přímo do karty pacienta, archivujte RTG snímky, atd. Možnost archivace audiozáznamu.
 • Předefinované texty (fráze) - předefinované texty pro určitá vyšetření usnadní a urychlí zapis a administrativu.
 • Štítky - na 2 kliknutí vytisknete štítek na žádanku nebo zkumavku.
 • Automatické vykázání výkonu vyšetření - program automaticky vykáže výkony určitého vyšetření - kontrolní, komplexní atd.
 • Sledování termínu vykázání dalšího výkonu - ihned po vyhledání pacienta v kartotéce uvidíte, kdy byla naposledy vykázána preventivní prohlídka, test na okultní krvácení atd., program ukáže kdy můžete vykázat výkon znovu, na základě omezení četnosti vykazování ZP. Maximalizujte možnost vykázání zdravotních výkonů.
 • Automatická kontrola stavu pojištění pacienta - program kontroluje stav pojištění v centrálním registru a upozorní na to, zda je pacient pojištěn u jiné ZP.
 • Přímé odesílání dávek na portály ZP - jednoduché, rychlé a hlavně přímé odeslání dávek na ZP. Odesílejte dávky přímo na portály ZP. Vyúčtování je opravdu za 5 min hotové.
 • Statistiky a přehledy - zjišťujte detailní přehledy o vykazovaných výkonech, předepsaných lécích, přímých platbách, diagnózách atd.
 • Roční statistika - jednoduše na několik kliknutí vytvoříte každoroční výstup pro ÚZIS v elektronické či klasické podobě, vytiskněte kompletní formulář Roční výkaz poskytovatele ZS.
 • Propojení více pracovišť - pomocí cloudového úložiště sehrávejte data z Vašich odloučených pracovišť, jsou pak na všech pracovištích identická.
 • Vzdálená pomoc - připojíme se k Vašemu PC a vyřešíme Vaše potřeby, je to v rámci ročního poplatku - staráme se o Vás.
 • A mnohé další...

Fotogalerie