Logoped

vybrané funkce

 • Kartotéka pacientů - rychlé filtrování pacienta nebo skupiny pacientů.
 • Infopanel - postranní panel s nejdůležitějšími daty pacienta, neustále k dispozici po dobu práce s pacientem. Uživatelsky konfigurovatelný - ihned vidíte stálé dg., naposledy vykázané výkony, datum možnosti vykázání dalšího výkon - dle omezení četnosti zdravotní pojišťovnou. Rychlý přístup k dané funkci a datům přímo z Infopanelu.
  Dekurz - přehledný, rolovací dekurz s možností duplikace předchozích záznamů včetně vykázaných výkonů. Možnost vypnout čas záznamu dekurzu.
  Doklady - Ambulantní péče, Vyžádaná péče.
 • Audio/video záznam v kartě pacienta - jednoduše pořídíte audio, video nebo audiovideo záznam do karty pacienta - dokumentujte pokroky terapie v čase, porovnávejte, proveďte přepis záznamu do dekurzu, naskenujte poukaz předepsaný obvodním lékařem pacienta do karty pacienta.
 • Specializované formuláře - diagnostické formuláře pro logopedii. Možnost vytvořit individuální formulář dle Vašich potřeb.
 • Časy zdravotních výkon - program počítá časy vykázaných výkonů, tak aby nebyl překročen denní limit (např. 10 hodin). Přehled Časy výkonů za určité období.
 • Předefinované texty (fráze) - předefinované texty pro určitá vyšetření usnadní a urychlí zapis a administrativu.
 • Plánovač - objednávací kalendář s přehlednou evidencí objednávek na různé typy vyšetření automaticky odlišené barvou. Možnost upozornění pacienta na příští návštěvu pomocí SMS nebo emailu. Možnost objednání pacienta pomocí internetu.
 • Automatické vykázání výkonu vyšetření - program automaticky vykáže výkon určitého vyšetření - kontrolní, komplexní atd.
 • Sledování termínu vykázání dalšího výkonu - ihned po vyhledání pacienta v kartotéce uvidíte, kdy byla vykázána kontrola, cílené vyšetření, popis řeči atd., program ukáže kdy můžete vykázat výkon znovu, na základě omezení četnosti vykazování ZP. Maximalizujte možnost vykázání zdravotních výkonů.
 • Automatická kontrola stavu pojištění pacienta - program kontroluje stav pojištění v centrálním registru a upozorní na to, zda je pacient pojištěn u jiné ZP.
 • Přímé odesílání dávek na portály ZP - jednoduché, rychlé a hlavně přímé odeslání dávek na všechny ZP. Odesílejte dávky přímo na portály ZP. Vyúčtování je opravdu za 5 min hotové.
 • Zvací systém - jednoduše zjistíte skupinu pacientů, kteří nebyli určitou dobu na vyšetření, pomocí SMS nebo emailu je pozvěte na vyšetření.
 • Internetový objednávací kalendář - pacient se může sám objednat na vyšetření pomocí internetu. Program upozorní pacienta na nadcházející návštěvu pomocí SMS nebo emailu - minimalizujte situaci, kdy pacient nepřijde na vyšetření.
 • Statistiky a přehledy - zjišťujte detailní přehledy o vykazovaných výkonech na jednotlivých pracovištích u jednotlivých pracovníků.
 • Roční statistika - jednoduše na několik kliknutí vytvoříte každoroční výstup pro ÚZIS v elektronické či klasické formě. Vytiskněte kompletní formulář Roční výkaz poskytovatele ZS - logopedie.
 • Plánovač - jedním kliknutím zjistíte volnou pracovní dobu například v rámci celého pracovního měsíce - možnost napojení na Google kalendář, tzn. že můžete mít přehled o objednanosti i ve svém mobilním telefonu.
 • Vzdálená pomoc - připojíme se k Vašemu PC a vyřešíme Vaše potřeby, je to v rámci ročního poplatku - staráme se o Vás.
 • Propojení více pracovišť - pomocí cloudového úložiště sehrávejte data z Vašich odloučených pracovišť, jsou pak na všech pracovištích identická.
 • A mnohé další...

Fotogalerie

Přečtěte si jako první, co je nového...