LDN

hospitalizace

 • Kartotéka pacientů - rychlé filtrování pacienta nebo skupiny pacientů.
 • Infopanel - postranní panel s nejdůležitějšími daty pacienta, neustále k dispozici po dobu práce s pacientem. Uživatelsky konfigurovatelný - ihned vidíte alergie, stálé dg., medikaci, naposledy vykázané výkony, atd. Rychlý přístup k dané funkci a datům přímo z Infopanelu.
 • Dekurz - přehledný, rolovací dekurz s možností duplikace předchozích záznamů, přílohami jsou vykázané výkony, předepsaná léčiva, předepsané žádanky a další přílohy.
 • Doklady - Ambulantní péče, Nepravidelná péče a Cesty v návštěvní službě.
 • Příjem pacienta, Evidence lůžek, Medikace, Operace, Chorobopis, Výkaz ošetřovacích dnů, Propouštěcí zpráva.
 • Recepty - tiskněte recepty, duplikujte již předepsané léky, program vypočítá datum, do kdy léky pacientovi vystačí, využijte racionální preskripci VZP, k dispozici jsou příbalové letáky a informace o lécích (SPC a PIL). Program ihned indikuje interakce léků. eRecept - elektronický recept.
 • Anamnéza - evidujte anamnézu, přítomný stav pacienta, dispenzář, trvalé dg., operace atd.
 • Žádanky - vystavujte snadno a rychle žádanky na vyšetření z předefinovaných šablon, duplikujte již vystavené žádanky, tiskněte je do formulářů nebo kompletně na prázdné listy. Každé žádance lze přiřadit určitá tiskárna, odpadá tak zdržující manipulace s formuláři.
 • Specializovaná vyšetření - evidujte specializovaná vyšetření jako kolposkopie, okultní krvácení, CRP, cytologie a další.
 • Obrazová dokumentace - skenujte lékařské zprávy přímo do karty pacienta, archivujte RTG snímky, atd. Možnost archivace audiozáznamu.
 • Předefinované texty (fráze) - předefinované texty pro určitá vyšetření usnadní a urychlí zapis a administrativu.
 • Štítky - na 2 kliknutí vytisknete štítek na žádanku nebo zkumavku.
 • Automatické vykázání výkonu vyšetření - program automaticky vykáže výkony určitého vyšetření - kontrolní, komplexní atd.
 • Automatická kontrola stavu pojištění pacienta - program kontroluje stav pojištění v centrálním registru a upozorní na to, zda je pacient pojištěn u jiné ZP.
 • Přímé odesílání dávek na portály ZP - jednoduché, rychlé a hlavně přímé odeslání dávek na ZP. Odesílejte dávky přímo na portály ZP. Vyúčtování je opravdu za 5 min hotové.
 • Statistiky a přehledy - zjišťujte detailní přehledy o vykazovaných výkonech, předepsaných lécích, přímých platbách, diagnózách atd. Statistika hospitalizace. Měsíční hlášení.
 • Roční statistika - jednoduše na několik kliknutí vytvoříte každoroční výstup pro ÚZIS v elektronické či klasické podobě, vytiskněte kompletní formulář Roční výkaz poskytovatele ZS.
 • Propojení více pracovišť - pomocí cloudového úložiště sehrávejte data z Vašich odloučených pracovišť, jsou pak na všech pracovištích identická.
 • Vzdálená pomoc - připojíme se k Vašemu PC a vyřešíme Vaše potřeby, je to v rámci ročního poplatku - staráme se o Vás.
 • A mnohé další...

Fotogalerie