Replikace databází

01.11.2016

Replikace dat slouží k datovému propojení dvou a více vzdálených pracovišť. Uživatelé každého pracoviště pracují s lokální databází. Systém zaznamenává veškeré změny dat v lokální databázi a z těchto změn sestavuje datové balíky pro distribuci na další pracoviště. V případě internetového spojení jsou data se zpožděním v minutách přenesena na cloud a následně na ostatní pracoviště.   V případě nedostupnosti internetového spojení se změny kumulují v lokální databázi a po obnovení spojení jsou odeslány na cloud.

Bezpečnostní aspekty řešení

  • V cloudovém úložišti na internetu neexistuje kompletní obraz databáze (nemožnost přístupu k datům a zneužití dat).
  • V úložišti jsou krátkodobě ukládány pouze malé, komprimované a šifrované balíky dat. Tyto balíky jsou po načtení ostatními pracovišti smazány.
  • Přenos datových balíků je zajištěn zabezpečeným protokolem https.
  • Přístup ke cloudovému datovému úložišti je zajištěn prostřednictvím individuálního účtu každého klienta zabezpečeného dlouhým klíčem. Nemůže tak dojít k interferenci s daty jiných klientů a účet je součástí licence k programu.

Datové aspekty řešení

  • Vyšší úroveň zabezpečení dat. Již v případě propojení dvou pracovišť je udržována aktuální replika dat na dvou pracovištích. V případě kolapsu systému (chyba disku, smazání databáze virem) na jednom pracovišti lze operativně vytvořit databázi z druhého problémem nezasaženého pracoviště. Výhoda oproti běžnému zálohování je v průběžném sehrávání jednoho nebo několika klonů databáze. Ačkoliv jsou běžné zálohy (v optimálním případě) vytvářeny denně, při obnovení z těchto záloh většinou dochází ke ztrátě posledních dat.
  • Pokud například v identifikaci změní pracoviště 1 datum narození a pracoviště 2 osobní číslo, jsou tyto změny bezproblémově sehrány (jiné modely replikace často pracují s celým záznamem a může tak dojít ke ztrátě části záznamu po sehrání).
  • Veškeré operace související s replikací dat probíhají na pozadí - práce s programem není omezena.
  • Práce s lokální databází nabízí maximální rychlost a komfort (oproti jakémukoli vzdálenému přístupu).
  • Pacienti mohou migrovat mezi pobočkami a vždy je k dispozici poslední stav dokumentace bez ohledu na místo vzniku.
  • Lékaři i management mají přehled o celkovém chodu zařízení v libovolný okamžik.