Kontrola stavu pojištění

31.10.2016

SmartMEDIX automaticky kontroluje stav pojištění v centrálním registru a porovnává jej s daty v programu. Pokud narazí na odlišnosti, tak na ně upozorní. Probíhá zde kontrola zdravotní pojišťovny, stavu pojištění a také kontrola registrace pacienta. Pokud je pacient v centrálním registru zaregistrovaný u jiného zdravotnického zařízení, ukáže Vám u kterého.