Gynekolog

vybrané funkce

 • Kartotéka pacientů - rychlé filtrování pacienta nebo skupiny pacientů.
 • Infopanel - postranní panel s nejdůležitějšími daty pacienta, neustále k dispozici po dobu práce s pacientem. Uživatelsky konfigurovatelný - ihned vidíte alergie, stálé dg., medikaci, naposledy vykázané výkony, datum příští prevence, atd. Rychlý přístup k dané funkci a datům přímo z Infopanelu.
 • Dekurz - přehledný, rolovací dekurz s možností duplikace předchozích záznamů zobrazuje vykázané výkony, předepsaná léčiva, žádanky a další přílohy.
  Doklady - Ambulantní péče, Vyžádaná péče.
 • Gravidita - evidujte jednotlivá těhotenství, výsledky specializovaných vyšetření, k dispozici je Těhotenská kalkulačka atd.
 • Laboratoř - program importuje výsledky z různých laboratoří a graficky prezentuje výsledky. Takřka okamžitě po přijmutí výsledků z laboratoře má přehled o hodnotách vyšetření.
 • Recepty - tiskněte recepty, duplikujte již předepsané léky, program vypočítá datum, do kdy léky pacientovi vystačí, využijte racionální preskripci VZP, k dispozici jsou příbalové letáky a informace o lécích (SPC a PIL). Program ihned indikuje interakce léků.eRecept - elektronický recept.
 • Plánovač - objednávací kalendář s přehlednou evidencí objednávek na různé typy vyšetření automaticky odlišené barvou. Možnost upozornění pacienta na příští návštěvu pomocí SMS nebo emailu. Možnost objednání pacienta pomocí internetu.
 • Anamnéza - evidujte anamnézu, přítomný stav pacienta, dispenzář, trvalé dg., operace atd.
 • Žádanky - vystavujte snadno a rychle žádanky na vyšetření z předefinovaných šablon, duplikujte již vystavené žádanky, tiskněte je do formulářů nebo kompletně na prázdné listy. Každé žádance lze přiřadit určitá tiskárna, odpadá tak zdržující manipulace s formuláři.
 • Specializovaná vyšetření - evidujte specializovaná vyšetření jako kolposkopie, okultní krvácení, CRP, cytologie a další.
 • Obrazová dokumentace - skenujte lékařské zprávy přímo do karty pacienta, archivujte RTG snímky, atd.
 • Plánovač - přehledný objednávací kalendář. Možnost pacientů objednávat se pomocí internetu, bez nutností volat do ordinace. Pouze na vybrané časy nebo typy vyšetření. Automatocké upozorňování pacientů na nadcházející vyšetření pomocí SMS nebo emailu.
 • Internetové objednávání - zpřístupněte Váš objednávací kalendář pacientkám, aby se objednaly na preventivní prohlídku.
 • Externí přístroje - přípojíme Vaše EKG, RTG, spirometr, holter a další přístoje.
 • Předefinované texty (fráze) - předefinované texty pro určitá vyšetření usnadní a urychlí zapis a administrativu.
 • Štítky - na 2 kliknutí vytisknete štítek na žádanku nebo zkumavku.
 • Automatické vykázání výkonu vyšetření - program automaticky vykáže výkony určitého vyšetření - kontrolní, komplexní atd.
 • Sledování termínu vykázání dalšího výkonu - ihned po vyhledání pacienta v kartotéce uvidíte, kdy byla naposledy vykázána preventivní prohlídka, test na okultní krvácení atd., program ukáže kdy můžete vykázat výkon znovu, na základě omezení četnosti vykazování ZP. Maximalizujte možnost vykázání zdravotních výkonů.
 • Automatická kontrola stavu pojištění pacienta - program kontroluje stav pojištění v centrálním registru a upozorní na to, zda je pacient pojištěn u jiné ZP.
 • Přímé odesílání dávek na portály ZP - jednoduché, rychlé a hlavně přímé odeslání dávek na ZP. Odesílejte dávky přímo na portály ZP. Vyúčtování je opravdu za 5 min hotové.
 • Statistiky a přehledy - zjišťujte detailní přehledy o vykazovaných výkonech, předepsaných lécích, přímých platbách, diagnózách atd.
 • Roční statistika - jednoduše na několik kliknutí vytvoříte každoroční výstup pro ÚZIS v elektronické či klasické podobě, vytiskněte kompletní formulář Roční výkaz poskytovatele ZS.
 • Propojení více pracovišť - pomocí cloudového úložiště sehrávejte data z Vašich odloučených pracovišť, jsou pak na všech pracovištích identická.
 • Vzdálená pomoc - připojíme se k Vašemu PC a vyřešíme Vaše potřeby, je to v rámci ročního poplatku - staráme se o Vás.
 • Specializované moduly - modul OSG a IVF.
 • A mnohé další...


Fotogalerie